Výukové materiály - informatika, pracovní činnosti a dějepis (školní rok 2019/2020)

Soubory a složky v operačním systému Windows
Elektronická pošta (e-mail)
Internet a služba www


6. ročník - informatika

Internet a služba www

- materiály k této problematice hledejte výše, v části se stejným názvem tématického celku pro 5. ročník

Textový editor Word
  • zadání dobrovolného domácího úkolu - Tabulky
Tabulkový kalkulátor Excel
Prezentační program Power Point (projektová forma)

6. ročník - dějepis


9. ročník - pracovní činnosti

Závěrečná práce


Práce s digitální grafikou

Práce s multimédii


(9. ročník - dějepis - archiv za školní rok 2017/2018)Google Apps - různé předměty a ročníky

On-line prostředí Google Apps
Není-li uvedeno jinak, na všechny výše uvedené materiály se vztahuje licence Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0 CZ (Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko)

Pokud není u materiálů uvedeno výslovně jinak, je jejich autorem Daniel Tocháček.