Výukové materiály - informatika a pracovní činnosti (školní rok 2017/2018)

Soubory a složky v operačním systému Windows
Elektronická pošta (e-mail)
Internet a služba www


6. ročník - informatika

Internet a služba www

- materiály k této problematice hledejte výše, v části se stejným názvem tématického celku pro 5. ročník

Textový editor Word
  • zadání dobrovolného domácího úkolu - Tabulky
Tabulkový kalkulátor Excel
Prezentační program Power Point (projektová forma)


8. ročník - pracovní činnosti

Sdílené dokumenty

  • Materiály k tématu sdílení dokumentů - viz níže sekce Google Apps
Volba povolání
  • aktuálně žádné dostupné materiály k tématu


8. ročník - dějepis


9. ročník - pracovní činnosti

Závěrečná práce


Práce s digitální grafikou

Práce s multimédii
Google Apps - pracovní činnosti v 8. a 9. ročníku

On-line prostředí Google Apps


kroužek INF 2 - informatika pro pokročilé II. (ve školním roce 2017/2018 není tento kroužek otevřen)

Edukační robotika - Lego Mindstorms NXT


kroužek INF 3 - informatika pro velmi pokročilé (ve školním roce 2017/2018 není tento kroužek otevřen)

Linux Ubuntu
Linux Slax
Programování Scratch (pouze odkazy, licence viz cílové umístění)
  • materiály na oficiálním webu programu (částečně v češtině a částečně v angličtině) - https://scratch.mit.edu/Není-li uvedeno jinak, na všechny výše uvedené materiály se vztahuje licence Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0 CZ (Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko)

Pokud není u materiálů uvedeno výslovně jinak, je jejich autorem Daniel Tocháček.